سر فصل های آموزشی گیتار


شماره ی یک

سطح یک:

آموزش کتاب The Standard Guitar Method جلد اول – آشنایی با آناتومی گیتار،
محل قرارگیری نت ها و آشنایی با انواع آکورد ها

شماره ی دو

سطح دو:

فراگیری همه ی آکورد ها و ریتم های مقدماتی گیتار + فراگیری قطعاتی برای اجرا

شماره ی سه

سطح سه:

فراگیری تکنیک های نواختن ملودی و آشنایی با گام های موسیقی

شماره ی چهار

سطح چهار

آموزش کتاب The Standard Guitar Method جلد دوم و نکات تکمیلی گام های موسیقی

شماره ی پنج

سطح پنج

بالابردن کیفیت نوازندگی از طریق اتود ها و تمرینات مختلف

شماره ی شش

سطح شش:

بالابردن سرعت نوازندگی به همراه گام نوازی از طریق لید پترن ها

شماره ی هفت

سطح هفت:

بداهه نوازی و امپوروایزینگ

شماره ی هشت

سطح هشت:

مقدماتی بر اصول تنظیم و آهنگسازی



Copyright © m-afshar.ir 2023 - V2.1